Διανομή Φυλλαδίων

Η Διανομή έντυπου υλικού γίνεται με τους εξής τρόπους:
Σπίτι-Σπίτι – Σταθερά Σημεία  Σχολεία – Επαγγελματικούς χώρους  – Καράβι
Εκτός νομού (Κατόπιν συνεννόησης )

Η χρέωση γίνεται ανά
1000 έντυπα εντός πόλης    |  1000 έντυπα εκτός πόλης  | 1000 έντυπα εκτός Nομού
Κάθε έντυπο θα προωθείται  ΔΩΡΕΑΝ από το  www.publicitychios.gr